Anne en Etty

Anne Frank en Etty Hillesum. Twee (jonge) vrouwen, de één een meisje nog,
die beide een dagboek bijhielden in de Tweede Wereldoorlog.
Beiden joods en omgekomen in een (concentratie)kamp.
Maar ook beiden een bron van inspiratie voor velen. Zoals voor mij.

Over Anne Frank is in januari 2013 'Buiten is het oorlog - Anne Frank en haar wereld' verschenen.
Meer over dit boek lees je hier.

In januari 2014 was het honderd jaar geleden dat Etty Hillesum werd geboren in Middelburg. Klaas Smelik en ik schreven ter gelegenheid hiervan 'Ik zou lang willen leven - het verhaal van Etty Hillesum'.
Meer over dit boek lees je hier.

Van wat oudere datum is mijn hoofdstuk in dit boek over Etty Hillesum.


Aanbod:

Ik vind het mooi over Anne Frank en Etty Hillesum te vertellen. Over wie ze waren. Over het werk dat ze ons hebben nagelaten. Over hun boodschap aan de wereld. Over wat mij persoonlijk raakt in hun werk. Over mijn bezoeken aan Auschwitz en Bergen-Belsen waar zij stierven. Ik vertel en lees voor, maar ga ook heel graag met de groep in gesprek.

Afhankelijk van de doelgroep kan mijn verhaal over Anne Frank óf Etty Hillesum gaan of over allebeide. Etty Hillesum vind ik vooral geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs of voor volwassen.


Mail voor meer informatie.